Publications from the Field

Starc A, Poljšak B, Dahmane R, Levec T, Perat M. (2019)​​

Journal of Applied Health Sciences, ISSN 1849-8361, 2019. vol (5) no (2): 217-223

Poljšak B, Kovač V, Dahmane R, Levec T, Starc A. (2019)

Oxidative medicine and cellular longevity, ISSN 1942-0994. 

vol. 2019, p. 2171-223

Starc A. (2019)​​

Mnogo spoznanj nakazuje, da spolni odziv pri ženskah izhaja iz potreb po intimnosti in ne iz potreb po fizičnem spolnemu vzburjenju? Je nastopil čas, da končno spoznamo ne samo kako, pač pa tudi zakaj smo si moški in ženske različni?

Starc A. (2019)​​

Sposobnost multiorgazmičnosti je odvisna od kombinacije razvojnih in fizioloških pogojev ter psihosocialnih, kulturnih, verskih in dejavnikov okolja. Preverite, ali ste vi lahko.

Starc A. (2019)​​

Spolnost kompleksen proces, ki ga koordinirajo nevrološki, žilni in endokrini sistem, okolje, religije, psiholoških in socialno-kulturoloških dejavnikov. Kateri so ključni za zadovoljivo spolno življenje.

Starc A. (2019)​​

Nekateri avtorji so prepričani, da so ženske evolucijsko razvile orgazem, da bi spodbujale t. i. dobro izbiro partnerja. Drži?

Starc A. (2019)​​

Biological basis of female sexual function and dysfunction: lecture at University Josip Strossmayer Osijek - Croatia, Faculty of dental medicine and health, 4. 6. 2019

Starc A. (2019)​​

Journal of Applied Health Sciences, ISSN 1849-8361, 2019. vol (5) no (1): 105-111

Biološke osnove ženskih spolnih funkcij in disfunkcij

Starc A, Dahmane Gošnak R, Božič M (2019).

  University Textbook. Ljubljana.

Faculty of Health Sciences, University of Ljubljana.

Starc A. (2018)​​.

Journal of Applied Health Sciences, ISSN 1849-8361, 2018, vol. (4), no. (2): 197-207

Starc A, Jukić T, Poljšak B, Dahmane R (2018).

Acta Clinica Croatica, ISSN 0353-9466, 2018, vol. (57) no (1): 52-60

Starc A. (2017)​​.

Predavanje na srečanju Srce in diabetes 2017, Kongresni center Brdo pri Kranju, 6. 5. 2017. Ljubljana: Edumedic,

Obesity with high body mass index does not have an effect on sperm retrieval in males with azoospermia: analysis of a single centre

Starc A, Trampuš M, Pavan jukić D, Grgas Bile C, Jukić T, Mivšek AP. (2019).

Acta Clinica Croatica, ISSN 0353-9466, 2019, vol. 58, no. 3, str. 508-515

IN PRINT

Pavan Jukić D, Stubljar D, Jukić T, Starc A (2019)

System Biology in Reproductive Medicine

ISSN: 1939-6368 (Print) 1939-6376 (Online)

Mentor in master's thesis

Štraus A, Poteko S, Starc A (2020)

Journal of Applied Health Sciences. 2020, vol 6, no. 1.: 77-82

INTEGRATIVE MEDICINE

HEALTHCARE & COUNSELLING

Clinic Dr. Starc

LOCATION

Clinic Dr. Starc

Robova cesta 6, Vrhnika, Slovenija

2nd floor

ambulatory Irma Kuhar, MD, spec

mail

1360, Vrhnika, Slovenija

Tel: +386-68-639-544

Mon- Fri: 12 pm - 13 pm 

Business Hours:

- Wednesday: 15 pm - 20 pm

- Saturday: 09 am - 12 pm & 1 pm - 3 pm

Reservation:

- phone from 12 pm - 13 pm

- web

© 2019 Zdravstvene storitve in svetovanje, dr. Andrej Starc, s.p.